ABRAHAM SIEMIANOWICKIEJ 20 – TKI!

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne  ma zaszczyt poinformować o zbliżającym się jubileuszu 50 – lecia Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śl., który odbędzie się w dniach: 8 i 9  wrześniu 2017 r. Będzie to szereg imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na terenie szkoły i miasta.
 Tak zacny jubileusz jest niezwykłą okazją do spotkania się po wielu latach absolwentów i byłych pracowników szkoły z obecną społecznością naszej placówki.
 W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych wzięciem  udziału w uroczystych obchodach naszego święta o skontaktowanie się z sekretariatem szkoły pod nr tel. 32/220-02-23. Swoje zgłoszenie można również przesłać drogą mailową na adres: zsi.siemianowice@gmail.com lub osobiście w sekretariacie szkoły (czynny od pon. – pt. od godz. 7.30-15.30)
 Szczegółowy plan obchodów naszego święta będzie na bieżąco prezentowany na stronie internetowej naszej szkoły (www.zsi.siemianowice.pl), jak i w lokalnych mediach.

 Serdecznie zapraszamy,

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne

Zespołu Szkół Integracyjnych