Klasa Va SP20 ZSI odwiedza muzeum

W dniu 22 lutego 2017r. klasa Va udała się pod opieką pań: Marioli Widyńskiej i Agnieszki Drozdowskiej do Muzeum Historii Katowic.

Uczniowie samodzielnie wyznaczyli trasę do muzeum przy pomocy wcześniej sporządzonych map. W samym muzeum przeniknęli do dziewiętnastowiecznego świata bogatych mieszczan, podziwiali niezwykle kunsztownie zdobione sprzęty, zapoznali się ze sposobami spędzania czasu wolnego przez dorosłych i dzieci z epoki, a przede wszystkim odkrywali świat dawnej fotografii. Największą niespodzianką było samodzielne wywoływanie zdjęć.

Agnieszka Drozdowska