Kryteria oceniania w czasie nauki na odległość

Obowiązują Przedmiotowe Systemy Oceniania z którymi uczniowie zostali zapoznani we wrześniu 2019 r. PSO są zgodne z zasadami oceniania zawartymi w statucie szkoły. Ze względu na zdalne nauczanie nauczyciele przygotowali aneksy do PSO. Zasady oceniania on-line aneksy przedmiotowe

Zapisy do szkoły do 10.04.2020

W związku z epidemią korona wirusa bardzo proszę o dostarczanie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy na rok szkolny 2020/2021  za pomocą poczty elektronicznej – skan lub zdjęcie. Oryginały mogą być doniesione po otwarciu szkoły. Termin składania wniosków do 10 Czytaj dalej..