SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW DNIA BABCI I DZIADKA

W NASZEJ SZKOLE

Dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 17.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta.

Uczniowie z klasy 1c pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali program artystyczny, na który zostali zaproszeni Babcie i Dziadkowie. Były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane ze Świętem Babci i Dziadka. Oprócz montażu słowno – muzycznego, goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu dzieci. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się składanie życzeń przez wnuków przedstawione w formie przygotowanej prezentacji.

Dla gości był przygotowany  poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty. Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Wychowawcy klas powitali ich ciepłymi słowami oraz w imieniu swoim i wszystkich pracowników szkoły złożyli serdeczne życzenia. W przyjęciu gości pomogli rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Był on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się.

                 R. Ciesek, B. Sulowska – Strzelczyk